LP 195: Babasahin

Apr 19, 2012

Ako ay mahilig magbasa. Simula pa ng ako ay bata, makikita mo akong nagbabasa ng komiks sa arkilahan kapalit ng pagbabantay sa tindahan. Sa halip na magpatintero o tumbang preso ay mas gusto ko pang magbasa. Pagdating ng high school, wala akong masyadong kaibigan dahil
pribadong paaralan na pangmayaman ang aking pinasukan bilang scholar. Kaya lagi lamang ako
sa library para magbasa. Hanggang ngayon ay dala ko ang hilig kong ito. Lagi akong nasa mga book sale at garage sale sa paghanap ng mga magandang libro. At dahil alam ng aking mga kaibigan na mahilig ako sa libro, ito ang kalimitan nilang ibinibigay sa akin. At hayan ang itsura ng isa sa mga lagayan ko ng libro sa itaas.

At dahil alam nga sa aming opisina na mahilig akong magbasa, nakaipon na ako ng isang malaking kahon ng libro sa ilalim ng aking desk. Oo, babasahin ko pa lang ang iba diyan at hindi ko na rin mauwi sa bahay sa dami.
Pero ayos lang, masarap naman talagang magbasa! May blog nga din pala ako tungkol sa aking pagkahilig sa mga aklat.


2 comments: to “ LP 195: Babasahin

Post a Comment

 

Design by Amanda @ Blogger Buster