LP 40: Pula (Red)

Jan 8, 2009

Pula ang kulay ng pag-ibig. Para sa Litratong Pinoy sa linggong eto, narito muli ang aking pamilya, ang aking inspirasyon, ang aking buhay, na puno ng pag-ibig. Sa aking kabiyak, salamat sa labing-isang taon ng pagmamahal at sa pagiging katuwang ko sa isang masayang buhay. At sa aking mga anak, salamat sa pagbibigay ng walang kasing tamis na pagmamahal.

(Red is the color of love. In this week's Litratong Pinoy, here again is my family, my inspiration, my life, that is filled with love. To my husband, thank you for 11 years of loving and for being my partner in this happy life. To my kids, thank you for giving me the sweetest love.) er, loosely translated, he he.

Taken during last year's Mothers Day picnic at the Pasig Rainforest.8 comments: to “ LP 40: Pula (Red)

Post a Comment

 

Design by Amanda @ Blogger Buster