LP 101: Words

Apr 15, 2010
Kailangan natin talagang ipanalangin sa Diyos na bigyan nya tayo ng wisdom, lalo na sa darating na eleksyon para makapili tayo ng mga tamang lider ng ating bansa.

Kuha ito nuong graduation mass ng aking anak, at idinadalangin nila na sana ay kalooban sila ng Diyos ng wisdom para sa kinabukasan ng ating bansa. Tama, dahil sila nga ang pag-asa nating lahat.


3 comments: to “ LP 101: Words

Post a Comment

 

Design by Amanda @ Blogger Buster