LP 192: Babae

Mar 9, 2012

Kasama ko sa larawang ito ang mga pinaka-importanteng babae sa buhay ko. Ang aking ina (Mila), na nagbigay buhay sa akin at sa hanggang ngayon ay patuloy na nagsisikap at tumutulong sa pagtataguyod ng aking sariling pamilya. Nandito rin ang panganay kong ate, Si Ate Dianne, na nagbibigay sa akin ng mabuting ehemplo at mga mainam na mga payo sa tuwing kailangan ko ito. Isa siyang mabait, maunawain at mapagbigay na kapatid at sana, sa kanyang mga mata, ako ay isang mabuting kapatid din. Ang aking bunsong kapatid na si Kris, na tunay na nagmamalasakit sa aking pamilya at nagpapakita ng buong pusong pagmamahal at pag-aaruga sa aking mga anak ay narito rin. Nakikita ko sa kanyang pagsisikap ang aking sarili nuong ako ay nag-aaral pa. At lagi kong ipinagdarasal ang kanyang tagumpay sa buhay.
Sila ang mga babae sa aking buhay na nagbibigay sa aking ng lakas ng loob at inspirasyon. Wala nga lamang sa larawan, pero mga babaeng sadyang aking ipinagbunyi ay kabilang ang ang ina ng aking asawa(Caring), sa kanyang patuloy na paggabay sa aming mag-asawa. Gayundin ang aking hipag(Melen), dahil sa kanyang lakas ng loob at sakripisyo para mangibang bansa at magtrabaho upang mabigyan ng magandang buhay ang kayang pamilya at mga anak. Katangi-tangi din ang mga asawa ng kapatid ng aking asawa(Emi at Rhian, maging si Tinay) dahil sa kanilang pag-aaruga sa kanilang mga pamilya. At hindi mahuhuli ang aking mga babaeng kaibigan: si Rona at Ehms, Blanda, Vangie, Cathy, Karen, May, Bunny, Mel, Mye, Sansan, Emily, Jean at marami pang iba dahil sila ay aking mga ehemplo at araw-araw na tanda ng kakayahan ng isang babae upang maging isang mabuting asawa, anak, ina at kaibigan! Hindi ma-aarok ninoman ang hangganan ng kakayahan ng isang babae na magmahal at magbigay ng kanyang puso at buhay sa mga taong mahalaga sa kanya!

Atin atin na lang ito ha, pero sadyang naniniwala akong mas malakas ang mga babae kesa sa mga lalaki.

Maligayang Buwan ng Kababaihan sa inyong lahat!0 comments: to “ LP 192: Babae

Post a Comment

 

Design by Amanda @ Blogger Buster